AccueilE RAVE ‘OHIPA VAU NĀ TE ‘OIRETe tōmite ‘aifāitora’a i te mau parau tū’ite nō te ara

Te tōmite ‘aifāitora’a i te mau parau tū’ite nō te ara

Te tōmite ‘aifāitora’a i te mau parau tū’ite nō te ara Te tōmite ‘aifāitora’a i te mau parau tū’ite nō te ara

La reconnaissance des études à l’international

Nā teie tōmite e tuatāpapa i te mau anira’a a te mau fatu parau tū’ite nō te ara ‘e, e hina’aro nei e fa’aō i roto i te tata’ura’a a te terera’a ‘ohipa ‘oire.

Te terera’a ‘ohipa

I te roara’a e hō’ē ‘āva’e i muri mai i te ‘īritira’a o te tata’ura’a, e fa’atae atu te mau tinotītau i tā rātou pu’e parau tītaura’a tōro’a i te CGF. E fa’ahepohia ‘ia fa’a’ite maita’i te rata, i te i’oa o te tata’ura’a i reira te tinotītau e tāpa’o ai i tō na i’oa.

E tītauhia ‘ia hōro’a te tinotītau i te tōmite rā, i te hō’ē hurira’a parau o te tāpura ha’api’ira’a tā na i fāna’o i te ara, ravehia nā te hō’ē ta’ata huri parau ta’a ē i tāpurahia i te rahira’a ta’ata huri parau fa’ati’ahia nā te mau tiripuna farāni, ‘e tae atu i te hō’ē hoho’a ha’apāpūhia ‘ua ti’a i tā na ti’ara’a ‘e aore rā parau tū’ite.

E tītauhia ‘ia fa’atae atu i taua anira’a nā te fare rata atu i te Pū Ti’a’aura’a ‘e Ha’api’ira’a tōro’a (‘āfata rata  40 267 Fare Tony – 98713 Pape’ete).

I te hopera’a o te hi’opo’ara’a i te tā’ato’ara’a o te mau pu’e parau, e fa’aau te tōmite i te mau parau tū’ite ‘e/’e aore rā i te ravera’a tōro’a maoro a te mau tinotītau ‘ia au i te parau tū’ite e anihia i te tata’ura’a.

Te mau mero

E vai nei i roto i teie tōmite te peretiteni o te Pū Ti’a’aura’a ‘e Ha’api’ira’a tōro’a, te pāpa’i parau rahi a te Piha o te Tōmitera Teitei nō Pōrīnetia farāni ‘e aore rā tō na ti’a, te peretiteni o te Fare Ha’api’ira’a Tuatoru nō Pōrīnetia farāni ‘e tae atu i te Ti’a o te Hau nō te Ha’api’ira’a ‘e aore rā tō na ti’a.