AccueilE RAVE ‘OHIPA VAU NĀ TE ‘OIRETe tōmite e mā’iti i te mau ‘ohipa fa’ata’ahia

Te tōmite e mā’iti i te mau ‘ohipa fa’ata’ahia

Emplois réservés Emplois réservés

L’égale accessibilité à tous

Nā te tōmite a te mau ‘ohipa fa’ata’ahia e tuatāpapa i te mau anira’a a te mau ta’ata i ‘itehia ‘ei rave ‘ohipa huma nā te tōmite mata’ī ‘āveira’a ‘e tauira’a tōro’a (COTOREP), e hina’aro nei ‘ia tīhepuhia rātou, ma te tata’u-‘ore, ‘ei rave ‘ohipa ‘oire.

E tītau-ato’a-hia teie mau tinotītau ‘ia fatu i te hō’ē ti’ara’a ‘e aore rā te hō’ē parau tū’ite i fa’ata’ahia nō te tuha’a tā rātou e tītau nei.

Te terera’a ‘ohipa

E fa’atae atu te tinotītau i tā na pu’e parau tītau tōro’a i te CGF, o tei ha’apa’o i te ‘ohipa pāpa’i parau. E tītauhia ‘ia vai i roto i te pu’e parau :

  • Te parau ha’apāpūra’a i te ti’ara’a rave ‘ohipa huma nā te COTOREP
  • Te hoho’a o te ti’ara’a, te parau tū’ite ‘e aore rā o te fāito tūea nō roto mai i te ha’api’ira’a tōro’a tāmau ‘e aore rā i te ravera’a tōro’a maoro, i roto i te fa’aterera’a o te tōro’a e tītauhia ‘e taua ta’ata rā
  • Te hō’ē tuāorara’a
  • Te hō’ē rata ha’apāpū i te tītaura’a (ma te ha’apāpū i te fa’aterera’a tōro’a e hina’arohia)

‘Ia hope te hi’opo’ara’a i te tā’ato’ara’a o te mau pu’e parau tītau tōro’a, e ha’amau te tōmite i te hō’ē tāpura tinotītau i tāpe’ahia mai nō te hō’ē ‘āparaura’a. ‘Ia hope te mau ‘āparaura’a, e fa’aoti te tōmite i te tāpura o te mau tinotītau e nehenehe e tīhepuhia. E fa’aoti te peretiteni nō te CGF i te tāpura ta’ata manuia o te mau tinotītau i tāpe’ahia mai.

‘Aita te tāpa’ora’a i’oa i ni’a i te tāpura ta’ata manuia e riro ‘ei tīhepura’a i roto i te terera’a ‘ohipa ‘oire. Hō’ē ā ‘e nō te mau tata’ura’a, e tītauhia te mau ta’ata i manuia ‘ia hi’o i te mau pūpūra’a ‘ohipa piahia nā te mau fatu ‘ohipa ‘oire ‘e aore rā te mau ‘āmuitahira’a ‘oire i ni’a i te tahua natirara a te CGF ‘e, e fa’atae atu i tā rātou tītaura’a tōro’a i taua mau fatu ‘ohipa rā nō te hō’ē tīhepura’a.

Te mau mero

E vai nei i roto i teie tōmite, te hō’ē ti’a a te mau ‘oire i mā’itihia nā te peretiteni nō te CSFPC, te hō’ē ti’a a te tōmite fa’atere a te CGF ‘e tae atu i te hō’ē ta’ata mana ‘aravihi i māitihia nā te peretiteni a te CGF.