AccueilTe tōmite nō te ha’amaita’ira’a

Te tōmite nō te ha’amaita’ira’a

Te tōmite nō te ha’amaita’ira’a Te tōmite nō te ha’amaita’ira’a

Quand la saisir ?

E piha mana fa’aoti hōmana’o ‘e ti’atū te tōmite nō te ha’amaita’ira’a e mana i mua i te rave ‘ohipa ‘oire tumu ‘e aore rā te mau ta’ata e ha’apa’ari nei i te tōro’a nō roto mai i te terera’a ‘ohipa ‘oire ‘e, i mua i te rave ‘ohipa ‘oire monohia i te Hau Fenua nō Pōrīnetia farāni. E anihia tō na mana’o ‘ia fa’atuha’ahia (hou te tai’o mahana ti’a) te rave ‘ohipa ‘oire, nō te hō’ē fifi nō tevrave i te ‘ohipa.

Te terera’a ‘ohipa

E tītauhia o ia nā ni’a i te hō’ē parau pāpa’i a te fa’aterera’a fa’atōro’ara’a ‘e aore rā a te tōmite a te rapa’aura’a ma’i. E nehenehe tā te rave ‘ohipa, mai te peu e ti’a ia na, ‘ia fa’atae atu i te hō’ē anira’a tītau i te tōmite, i tā na fa’aterera’a o te fa’atōro’ara’a rā o tē fāna’o i te hō’ē tau e toru hepetoma nō te fa’atae atu i te tōmite rā. ‘Ia hau taua tau rā, e nehenehe tā te rave ‘ohipa e tītau ‘āfaro i te tōmite nō te ha’amaita’ira’a.

Te mau mero

Teie te mau mero e vai nei i roto i teie tōmite, o te hō’ē mero a te tōmite fa’atere a te Pū  Ti’a’au ‘e Ha’api’ira’a tōro’a e riro ‘ei peretiteni, e piti ti’a nō te mau rave ‘ohipa mā’itihia nā te mau aupupu pāruru rave ‘ohipa to’o piti e tai’o nei i te fāito rahi a’e o te mau pārahira’a i roto i te CAP, ‘e tae atu i te tahi mau mero a te tōmite nō te rapa’aura’a ma’i.