AccueilTe tōmite a te rapa’aura’a ma’i

Te tōmite a te rapa’aura’a ma’i

Te tōmite a te rapa’aura’a ma’i Te tōmite a te rapa’aura’a ma’i

La santé au travail

E anihia te mana’o o te tōmite a te rapa’aura’a ma’i nā ni’a i te hō’ē parau pāpa’i a te rave ‘ohipa tītau ‘e aore rā a tō na fa’aterera’a o te fa’atōro’ara’a. E hōro’a te tōmite a te rapa’aura’a ma’i i tō na mana’o nō :

  • fa’aroara’a i te fa’aeara’a ‘ohipa nō te ma’i i hau atu i te 6 ‘āva’e
  • hōro’a ‘e te fa’a’āpī i te mau fa’aeara’a ‘ohipa nō te ma’i roa ‘e aore rā nō te tau roa
  • te tu’ura’a i roto i te tau vatara’a ‘āfaro nō te tumu o te ea ‘e tō na fa’a’āpīra’a
  • te tauira’a tōro’a i roto i te tahi ‘ohipa i muri mai i te tauira’a o te huru pae tino a te rave ‘ohipa ‘oire

Te terera’a ‘ohipa

E fa’ahepohia ‘ia anihia tō na mana’o nā ni’a i te hō’ē parau pāpa’i a te rave ‘ohipa tītau ‘e aore rā a tō na fa’aterera’a fa’atōro’ara’a. I te taime ‘a fāri’ihia ai te pu’e parau, e hi’opo’a te piha pāpa’i parau a te tōmite a te rapa’aura’a ma’i ‘ua ineine anei te pu’e parau i tē tuatāpapahia. Te fā a teie hi’opo’ara’a, o te hi’o-māite-ra’a tē vai nei iho ā te mau tītaura’a rapa’au ma’i a te rave ‘ohipa ‘oire nō tē fāna’o i te mau fa’aeara’a ‘ohipa i fa’ahitihia i ni’a atu.

Te mau mero

E ha’amauhia te mau mero a te tōmite a te rapa’aura’a ma’i nā te hō’ē fa’aotira’a a te tōmitera teitei o te Rēpūpirīta i Pōrīnetia farāni, nā ni’a i te  fa’aaura’a a te peretiteni nō te CGF ‘e nō te roara’a e toru matahiti. 

I roto i teie tōmite, e vai nei hō’ē taote ma’i rau ha’amanahia unuma, hō’ē taote-a’o a te Fare Turuuta’a nō Pōrīnetia farāni ‘e te hō’ē taote a te piha tōro’a rapa’aura’a ma’i tōro’a.  E nehenehe e ani i te mana’o o te hō’ē taote ta’a ‘ē nō te ma’i i ro’ohia e te rave ‘ohipa, mai te peu e tītauhia.

Nā te taote ma’i rau e peretiteni i te tōmite.